background
background
background

Why

Założyliśmy Compass & Partners, bo wierzymy, że utrzymanie efektów zmian w Organizacji jest ważniejsze niż samo ich wdrożenie. Wierzymy, że opieka po fazie standaryzacji w dobrze zaprojektowanym modelu doskonalenia, z uwzględnieniem postaw liderów, którzy koncentrują się na rozwoju swoich pracowników, gwarantuje trwały efekt zmian.

Wierzymy, że Organizację tworzą świadomi i zmotywowani pracownicy, którzy każdego dnia – realizując strategię firmy – rzucają wyzwania dla aktualnie obowiązującego status quo.

Wierzymy w relacje z Klientami, oparte na wsparciu Organizacji w jej rozwoju i wspólnym rozwiązywaniu konkretnych problemów biznesowych, zamiast implementowania gotowych rozwiązań.

W imieniu zespołu Compass & Partners,

signture

Dawid Pyszniak

Klienci

klient

DB Schenker

DB Schenker jest jednym z wiodących dostawców zintegrowanych rozwiązań logistycznych na globalną skalę. Oferuje kompleksową obsługę logistyczną, transport lądowy, lotniczy, oceaniczny i magazynowanie. W Magazynach Logistycznych DB Schenker, Compass & Partners poprzez transfery wiedzy i praktyczne treningi w procesie, wspiera Liderów w budowaniu postaw Lean, rozwoju pracowników i utrzymaniu kultury ciągłego doskonalenia.

https://www.dbschenker.com

klient

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną. Działa na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a do jej głównych zadań należy zabezpieczanie potrzeb mieszkaniowych żołnierzy zawodowych. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa gospodaruje powierzonymi jej nieruchomościami Skarbu Państwa, położonymi na terenie całego kraju. Zespół Compass & Partners miał przyjemność pracować z kadrą zarządzającą i talentami WAM w zakresie budowania postawy Lidera Zmiany.

https://www.wam.net.pl

klient

WALK

Walk PR jest częścią Grupy Walk oferującej usługi marketingu zintegrowanego. Firma jest jedną z największych i najszybciej rosnących agencji PR w Polsce, specjalizującą się w działaniach korporacyjnych jak i konsumenckich, obsłudze social media oraz zarządzaniu kryzysowym. Walk PR prowadzi kampanie dla największych światowych marek, takich jak: Nikon, Skandia, Skyscanner, SodaStream czy TEDx. 

Agencja jest pierwszą firmą zajmującą się komunikacją w Polsce działającą w kulturze LEAN.

http://www.walk.pl

klient

Sinevia

Sinevia Sp. z o.o. to Spółka Skarbu Państwa specjalizująca się w pracach związanych z szeroko pojętym budownictwem. Portfolio firmy zawiera szereg zrealizowanych inwestycji z zakresu budownictwa przemysłowego, mieszkaniowego, a także konstrukcji stalowych. Dużym wyróżnikiem na rynku, jest doświadczenie w realizowaniu inwestycji unikatowych, takich jak strzelnice, laboratoria hale magazynowe, czy hangary, w tym inwestycje wymagające świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego Sinevia, jako dynamicznie rozwijająca się firma z branży budowlanej, szczególną uwagę zwraca na perspektywę Klienta i jakość swoich procesów.

http://www.sinevia.pl

klient

Tabor Dębica Sp. z o.o.

Tabor Dębica jest organizacją z wieloletnim doświadczeniem w obszarze świadczenia usług w zakresie produkcji i napraw taboru kolejowego. Dowodem satysfakcji klientów Tabor Dębica są liczne referencje otrzymane pzez firmę. Tabor wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku, stale podnosi jakość świadczonych usług poprzez wprowadzanie nowych technologii, tworzenie nowych stanowisk produkcyjnych, naprawczych i kontrolno- pomiarowych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zespół Compass&Partners miał przyjemność pracować z kadrą zarządzającą i pracownikami Tabor Dębica, w obszarze Działu Napraw Lokomotyw. W ramach przeprowadzonej analizy stanu obecnego przeprowadzono warsztaty inspiracyjno- motywacyjne oraz stworzono mapę strategii Spółki Tabor Dębica.

http://www.tabor-debica.pl

Sektory

Logistyka

Sektor logistyczny to zarówno usługi planowania, dystrybucji towarów różnymi środkami transportu, ich załadunek, rozładunek jak i konfekcjonowanie oraz magazynowanie. Szczupłe Zarządzanie doskonale wpisuje się w DNA operatorów logistycznych, wspierając narzędziami LEAN, kompleksową obsługę łańcucha dostaw z przypisaniem odpowiedzialności na każdym etapie procesu oraz nowoczesnym ujęciem pomiarów procesów.

Farmacja

Branża farmaceutyczna to przede wszystkim ogromna innowacyjność a w Polsce wieloletnie tradycje i największy rynek zbytu w tej części Europy. Skala implementowanych produktów, pozwala farmacji uplasować się w czołówce najlepiej rozwiniętych obecnie sektorów.
Z perspektywy Lean Management, branża farmaceutyczna to obszar doskonalenia dostaw realizowanych just-in-time oraz obsługa łańcucha dostaw na linii Producent-Hurtownik-Dostawca-Klient.

Usługi

Sektor usługowy w naszym kraju, jest siłą napędową polskiej gospodarki. Lean Management, który jeszcze kilka lat temu utożsamiany był z dużymi fabrykami i liniami montażowymi doskonale sprawdza się w sektorze usług, wspierając 2 kluczowe fundamenty, determinujące uzyskanie przewagi konkurencyjnej: liderów skoncentrowanych na rozwoju ludzi i organizacji oraz pracowników, stale uczestniczących w procesie doskonalenia.

Administracja publiczna

Sektor administracji publicznej to podmioty, organy i instytucje działające na rzecz realizacji interesu publicznego, które od lat borykają się z problemem nadmiernej biurokracji oraz niezrozumiałymi dla Klientów (tu: Obywatele) procedurami administracyjnymi. Niekorzystny dziś PR administracji, można uzdrowić chociażby skróceniem czasu oczekiwania na decyzję, eliminacją zbędnych czynności, uproszczeniem istniejących procedur i zwiększeniem wartości dodanej w całym procesie.

Aktualności

O Roli Lidera w zarządzaniu firmą

2016-04-08

Zapraszamy do lektury tekstu Dawida Pyszniaka "O Roli Lidera w zarządzaniu firmą", który ukazał się na łamach 2/2016 wydania Czasopisma Logistyka.

Jak wiele zależy od Lidera, co powinien robić by kształtować kulturę organizacyjną organizacji i czy istnieje wzór na mogel przywództwa, o tym i o innych aspektach dobrego Leadershipu, w dziale "Edukacja logistyczna" Magazynu. 

Polecamy!

Strona Magazynu Logistyka

Compass&Partners na Arenie Produkcji 2016 r.

2016-03-14

W imieniu Compass&Partners, prelegentem Areny Produkcji 2016, Konferencji menedżerów firm produkcyjnych, był Dawid Pyszniak, Managing Partner C&P.

Inspiracyjne wystąpienie Dawida poruszyło temat skutecznej pracy w metodyce Lean Management, odpowiadając na pytanie: jaka jest najlepsza proporcja między narzędziami a postawami, w procesie kształtowania kultury ciągłego doskonalenia.

Jak ważne jest zaangażowanie w kulturze Lean?

2016-03-07

Czy to możliwe by pracownicy budowali przewagę konkurencyjną firmy na rynku?

Istotą zarządzania opierającego się na metodyce Lean Magaement jest patrzenie na proces z perspektywy Klienta. Zaangażowanie pracowników ma tu kluczowe znaczenie.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Dawida Pyszniaka, Managing Partera Compass&Partners, który przedstawia case study z pionierskiego projektu zmiany kultury organizacyjnej w jednej z wiodących marek rynku PR w Polsce. 

Co z Tą Zmianą?

2015-10-12

Myślisz, że zmiany Ciebie nie dotyczą? Że zarządzanie zmianą jest zarezerwowane tylko dla wybranych sektorów, wielkich korporacji, podczas przekształceń, fuzji, restrukturyzacji, czy dużych wdrożeń? Nic bardziej mylnego...

Dawid Pyszniak, Managing Partner Compass & Partners na łamach PRoto.pl, odpowiada jak podchodzić do zarządzania zmianą w organizacjach i jak na 5 filarach, skutecznie przeprowadzić zespół przez planowane transformacje.

Cały tekst o zmianie znajdziecie Państwo w linku. Zapraszamy do lektury!

http://www.proto.pl/aktualnosci/co-z-ta-zmiana

O Strategii inspirowanej perspektywą klienta

2015-10-07

Dawid Pyszniak z Compass&Partners wypowiada się na łamach Rzeczpospolitej o Strategii inspirowanej perspektywą klienta (Rzeczypospolita, Dodatek Specjalny, Wsparcie przedsiębiorców, wydanie 31 sierpnia 2015 r.)

Co tak naprawdę rozumiemy pod pojęciem sukces? Czy wieloletnie strategie biznesowe nadal mają znajdują uzasadnienie wobec dynamicznych zmian na rynku? – o strategii biznesowej z perspektywy klienta i nowoczesnym zarządzaniu firmą rozmawiamy z Dawidem Pyszniakiem, Partnerem Zarządzającym Compass & Partners.


Z ubiegłorocznych danych GUS wynika, że w Polsce działalność prowadzi ponad 4 mln przedsiębiorstw. Ile z nich Pana zdaniem ma szansę na sukces?

Skoncentrowałbym się na perspektywie klienta. Klienta firmy, która ma szansę na sukces.Czy firmy, które chcą cieszyć się powodzeniem na rynku znają i rozumieją swoich klientów? Czy firmy aspirujące do tego by odnieść sukces pytają swoich klientów czego tak naprawdę potrzebują? I czy w końcu, dostarczamy produkt, który mamy, czy taki, którego klient rzeczywiście potrzebuje? Mierzyłbym sukces zdolnością adaptacji firmy do zmieniających się realiów rynkowych oraz skutecznością implementacji własnej strategii. Sukces odnoszą te organizacje, które najsprawniej adaptują się do zmian, koncentrują się na wartości dla klienta i wyznaczają trendy rozwoju danego sektora, najczęściej w strategii, która jest skutecznie zaimplementowana przez organizację.


Czym dziś jest strategia firmy? Jak współczesne strategie radzą sobie z dynamiką zmian w otoczeniu biznesowym?


Strategia firmy jest postrzegana różnie. Często mówię o strategii jak o kompasie. Wyznacza kierunek. Większość firm podchodzi do strategii klasycznie. Wyznacza ją na rok, dwa, czasami pięć lat, gdzie słowo „wyznacza” ma tutaj bardzo ciekawy wymiar. Najczęściej jest to strategia narzucona przez „firmę matkę” lub kilkuosobowy zarząd czy samego prezesa. Pracując z firmami zauważam, jak dużym wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw jest realizacja strategii. Tak naprawdę aż 25-30% firm jej w ogóle nie posiada.
Kolejnym wyzwaniem jest dynamika zmian w otoczeniu biznesowym. Trudno o radzenie sobie ze zmieniającym się rynkiem, jeżeli strategia jest napisana „z góry” na dwa lub pięć lat. Najnowszy trend, to tworzenie strategii na pół roku i na dwadzieścia lat. Wyobraźmy sobie, że co pół roku tworzymy strategię, która, musi być spójna, powinna zawierać kluczowe perspektywy (tu z pomocą przychodzą D. Faulkner i C. Bowman, których mapa strategii z perspektywy; finansów, klienta, rozwoju ludzi i procesów jest stosunkowo praktycznym narzędziem, ponieważ mapa to jednostronicowy dokument), powinna być skaskadowana na cele operacyjne i prawidłowo zakomunikowana. Opisanie strategii na 20 lat, ma być wyznaczeniem tzw. prawdziwej północy. Miejsca, do którego organizacja zmierza.


Czym  charakteryzują się strategie polskich firm?


Wiele polskich przedsiębiorstw w ogóle nie komunikuje strategii w organizacji. Te strategie rzadko mają właścicielstwo procesowe, są skomplikowane oraz nie zawsze prawidłowo skwantyfikowane. Dodam, że właścicielstwo procesowe to odpowiedzialność za proces implementacji strategii i za zmiany jakie to za sobą niesie. Uważam, że tak rozumiana odpowiedzialność przy tworzeniu strategii powinna znajdować się także poza zarządami firm, wśród innych menedżerów, a  nawet wśród tzw. największych talentów w organizacji.
Obecnie coraz większe uznanie zdobywa Lean management jako narzędzie pomagające przedsiębiorcom w optymalizacji strategii, uporządkowaniu procesów i zwiększeniu efektywności. Na czym dokładnie polega?
Lean management to tzw. „szczupłe zarządzanie”, identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa, czyli wszystkich czynności, które nie są tzw. wartością dodaną dla klienta. LM to także interdyscyplinarne rozwiązywanie problemów. Strategia Lean to zaangażowanie wszystkich pracowników firmy w budowanie przewagi konkurencyjnej, poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstwa.

Można powiedzieć, że Lean jest swoistą rewolucją w zarządzaniu…


Tak, jeżeli rewolucję rozumiemy jako powrót do prostych, fundamentalnych sposobów pracy z ludźmi. Lean to przede wszystkim zmiana postaw. W kulturze Lean zmieniamy perspektywę liderów, którzy koncentrują się na rozwoju swoich pracowników. Wspólnie z nimi proponujemy rozwiązania, które mają optymalizować procesy w organizacji. U podstaw Lean leży przekonanie, że pracownicy „liniowi” odpowiednio zmotywowani i zachęceni przez liderów, są w stanie najgłębiej zajrzeć w procesy, które sami realizują i znaleźć najlepsze pomysły. Często robią to poprzez zakwestionowanie statusu quo. W tej kulturze ważna jest odwaga do kwestionowania rzeczy, które funkcjonują słabo zaledwie poprawnie lub nie funkcjonują. Zastępuje się te rozwiązania lepszymi i mierzy się proces po to by opierać się w każdym działaniu na faktach, a nie na opiniach, co często ma miejsce wśród kadry zarządzającej. W Lean koncentrujemy się na wdrożeniu i utrzymaniu rozwiązań, a nie na tym aby znaleźć odpowiedzialne osoby za niewystarczającą jakość, kondycję danego procesu, czy status wdrożenia strategii. Jest to kultura pracy, którą można implementować niezależnie od branży.

Dawid Pyszniak dla Radia Kampus

2015-08-12

Dawid Pyszniak dla Radia Kampus, o tym czym jest kultura ciągłego doskonalenia i jakie są szanse i korzyści w optymalizacji procesów biznesowych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem!

http://radiokampus.waw.pl/podcasty/radio_kultury_i_nauki/lean_management.html

Baza wiedzy LEAN

5S- pięciokrokowy system utrzymania porządku pracy

2015-12-09

5S jest to jedno z podstawowych narzędzi Lean Management (dalej: LM) implementowane na początkowym etapie budowania Kultury Lean. 5S stanowi swoisty fundament do wdrażania bardziej zaawansowanych narzędzi LM w organizacjach. Kroki 5S to kolejno:

  1. Selekcja- sprawdzenie wszystkiego co znajduje się w miejscu pracy oraz oddzielenie i usunięcie rzeczy niepotrzebnych,
  2. Systematyka- posortowanie wszystkich potrzebnych przedmiotów w staranny sposób ulatwiający korzystanie z nich, wyznaczenie oraz oznaczenie miejsc, w ktorych będą składowane,
  3. Sprzątanie- kompleksowe posprzątanie miejsca pracy, wyposażenia oraz używanych narzędzi,
  4. Standaryzacja- wprowadzenie standardu w miejscu pracy, lub całej organizacji dotyczących obszarów o podobnym przeznaczeniu,
  5. Samodyscyplina- przestrzeganie i utrzymanie wprowadzonych zmian bez konieczności ingerowania osób trzecich.

Komantarz C&P: Mając na uwadze bezpieczeństwo zatrudnionych pracowników, rekomendujemy uzupełnienie pięciu kroków 5S o krok szósty, czyli:

6. Safety Bezpieczeństwo i higiena pracy- ma ona na celu ograniczenie zbędnego wysiłku fizycznego pracowników, jak np. chodzenie, zginanie się, podnoszenie i przenoszenie przedmiotów. Zmniejszenie w ten spoób liczby zagrożeń- poprawia ergonomię oraz zmniejsza ryzyko wypadków przy pracy.

Analiza Stanu Obecnego (ASO)

2015-12-09

Analiza Stanu Obecnego- jest to pierwszy etap budowania kultury Lean Management w organizacjach. Polega on na zdiagnozowaniu obecnej kondycji przedsiębiorstwa. Podczas ASO definiowwany jest proces główny (zawsze z perspektywy klienta) oraz procesy wspierające. Analiza Stanu OBecnego opiera się o fakty a nie opinie. Są to m.in. dane pozyskane w Gemba, obserwacje i pomiary, dokumentacja zdjęciowa oraz sprawozdania i wyniki przeprowadzonych audytów. Produktem ASO jest raport zawierający podsumowanie przeprowadzonych prac oraz rekomendacje działał optymalizacyjnych.

Komentarz C&P: Analiza Stanu Obecnego to doskonały moment na zaangażowanie pracowników w budowanie kultury Lean (pojęcie właścicielstwa procesowego już wkrótce ). Uczestnicząc w pomiarach procesu oraz sesjach identyfikowania problemów mają możliwość spojrzenia na proces jako całość, a nie jedynie na wycinek z perspektywy działu (silosu), w którym pracują.

Wartość dodana

2015-10-07

Wartość dodana – czynności zmieniające produkt/usługę, które wykonywane są za pierwszym razem ze 100% jakością, zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Jest to absolutne minimum niezbędnych działań oraz zaangażowanych nakładów w celu wytworzenia produktu lub usługi, zgodnych z wytycznymi Klienta takimi jak: parametry jakościowe i ilościowe , czas wytworzenia oraz czas i interwał dostaw.

Komentarz C&P: To Klient wie najlepiej, co jest dla niego wartością i za co skłonny jest zapłacić. Dlatego warto, już na początku współpracy, dokładnie określić, na jakich czynnościach skoncentrujemy swoje przyszłe działania. Najlepszym sposobem na to są warsztaty wartości dodanej dla Klienta "Client Value Added Workshop” dla Klienta.

Lean Management

2015-07-28

Lean Management (Szczupłe Zarządzanie) – to podejście skoncentrowane na identyfikowaniu i redukowaniu marnotrawstw, tj. czynności nie dodających wartości z perspektywy Klienta. Podejście to cechuje ujęcie procesowe, a nie silosowe, oznacza to że koncentrujemy się na tym jak wytwarzany dany produkt albo usługę a nie jakie mamy departamenty w organizacji. Ważnym aspektem Lean Management jest angażowanie pracowników w rozwiązywanie problemów w modelu Fakty – Przyczyny - Rozwiązania oraz oddolne inicjowanie działań doskonalących. Za kluczowe dla tej metodyki uznajemy, postawy Liderów które cechować powinna determinacja w tworzeniu ram do ciągłego doskonalenia. Lean Management znajduje swoje zastosowanie zarówno w branży produkcyjnej, usługowej jak i administracji publicznej.

Komentarz C&P: Lean Management to praca, która wykonywana jest „mądrzej” a nie „szybciej”. Kluczem do sukcesu jest zbudowanie właścicielstwa procesowego u pracowników oraz cykliczne pomiary procesu.

Marnotrawstwo

2015-06-30

Marnotrawstwo – czynności, które pochłaniają czas lub zasoby i nie dostarczają wartości z perspektywy Klienta. Wyróżniamy 2 główne rodzaje marnotrawstwa: konieczne, które można stopniowa ograniczać (do jego całkowitego usunięcia niezbędne są fundamentalne zmiany w procesie) oraz oczywiste - do natychmiastowego wyeliminowania. Marnotrawstwo oczywiste dzieli się na 9 grup. Są to: nadprodukcja, oczekiwanie, braki, zbędny ruch, nadmierne przetwarzanie, zbędny transport, zapasy, obwinianie oraz niewykorzystywanie potencjału pracowników.

Komentarz C&P: Marnotrawstwo zawsze określamy z punktu widzenia Klienta, a nie podmiotu, który dostarcza daną usługę lub produkt. W większości firm marnotrawstwo w procesie przekracza 90%! Analiza Stanu Obecnego to moment, w którym następuje pierwsza identyfikacja marnotrawstwa i jego podział.

Zespół

klient

Dołącz do nas!

Jeżeli chciałbyś do nas dołączyć i pracować w małej, dynamicznie rozwijającej się firmie, gdzie zespół to maksymalnie 12 osób, które mają szeroki wpływ na rozwój organizacji i jej produkty, czekamy na Twoją aplikację pod adresem biuro@compassandpartners.com. Do aplikacji dołącz opis swojego ostatniego projektu, za który byłeś odpowiedzialny.

Chcemy by zespół wsparli Konsultanci doświadczeni w naszych specjalizacjach (patrz: Sektory), którzy mają doświadczenie w optymalizacji procesów w oparciu o metodykę Lean Management.

To co chcemy Ci zaoferować, to możliwość pracy dla wyjątkowych Klientów, świadomych i gotowych na budowanie kultury Lean. Będziesz mógł również zdobywać doświadczenie w branżach dotąd nie pracujących w tej kulturze i stać się częścią pionierskich projektów wdrożeniowych.

Odpowiedzią na potrzebę stałego rozwoju zespołu, jest program wzajemnych inspiracji, wewnętrznego kształcenia i współpracy z międzynarodowymi coachami, do czego zachęcamy i zapraszamy każdego z naszych nowych współpracowników.


Company&Parnters Logo

Compass & Partners

Consulting Company

ul. Mińska 25 lok 330
03-808 Warszawa
kom. +48 500 460 007
biuro@compassandpartners.pl

Kontakt dla mediów

Martyna Mańkowska
Flywheel
tel: +48 669 291 000
martyna.m@flywheel.pl

Opowieść o Kompasie


Każda firma potrzebuje kierunku, aby realizować założenia strategii i stałego rozwoju. Na co dzień, to managerowie powinni potrafić odczytać kompas, wskazujący im, które zadania operacyjne, zrealizują kierunek obrany przez organizację. Z naszego doświadczenia wynika jednak, że managerowie podzielili się na takich, którzy swoje kompasy schowali głęboko do szuflad, takich, którzy wystawili je na półkę by zachodził kurzem, a czasem na takich, którzy mają je pozornie blisko, ale nie mają kompetencji i umiejętności aby odczytać je właściwie. Ponieważ nawigacja jest dziś koniecznością (navigare necesse est), wspieramy Liderów i organizacje w tym aby odczytywali swoje kompasy, w sposób który będzie gwarantował im stały rozwój i realizację strategii przy jednoczesnym zaangażowaniu wszystkich pracowników w budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku.